Najnowsze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Zygmański

uprzejmie informuję, że na koniec 2020 r. zaległość egzekucji wyniosła 65,98 miesięcy. Ze względu na fakt, że w 2020 r. do Kancelarii wpłynęło mniej niż 1000 spraw Kancelaria w 2021 r. będzie przyjmować sprawy z wyboru wierzyciela.