Kancelaria oferuje prowadzenie spraw egzekucyjnych na obszarze właściwości Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie oraz w roku 2022 r. również na terenie apelacji szczecińskiej. Wierzyciel zainteresowany złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w naszej kancelarii może liczyć na szereg czynności podejmowanych przez komornika zmierzających do skutecznego zaspokojenia dochodzonych należności wierzyciela, tj. sprawne prowadzenie egzekucji z rachunków bankowych, wynagrodzeń za pracę, innych wierzytelności, a także z ruchomości oraz nieruchomości położonych w obszarze właściwości Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close