News

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Zygmański

uprzejmie informuję, że na koniec 2020 r. zaległość egzekucji wyniosła 65,98 miesięcy. Ze względu na fakt, że w 2020 r. do Kancelarii wpłynęło mniej niż 1000 spraw Kancelaria w 2021 r. będzie przyjmować sprawy z wyboru wierzyciela.


Urzędowanie Asesora Komorniczego

Szanowni Państwo, informujemy, że dyżur Asesora Komorniczego od dnia 1 stycznia 2020 r. będzie funkcjonował wyłącznie w dniach:
poniedziałek od godziny 9:00 – 14:00
piątek od godziny 9:00 – 14:00


Obrazek