Kontakt

Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód 
Tomasz Zygmański
Kancelaria Komornicza nr XXI w Szczecinie
ul. Klonowica 1A/pok. 6 
71-241 Szczecin
NIP: 852 154 79 75

tel. 91 487 75 51 / fax 91 487 75 11 
e-mail: szczecin2@komornik.pl

Stosownie do treści art. 760. § 1 kpc wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym składa się, według wyboru składającego, na piśmie albo ustnie do protokołu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi albo dokonano wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wnioski i oświadczenia składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Zgodnie z powyższym, wnioski złożone za pośrednictwem wiadomości e-mail nie będą rozpatrywane.


Rachunek bankowy: 
Polska Kasa Opieki S.A. II Oddział w Szczecinie 
52 1240 3927 1111 0010 4447 2349Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek - piątek 07:30 - 15:30
Dyżur komornika: 
poniedziałek 10:00 - 16:30
Dyżur asesora: 
poniedziałek, piątek 09:00 - 14:00

%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close