RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Zygmański

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. który stanowi, że dozwolone jest przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim jest niezbędne do wykonywania umowy albo jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W danym przypadku zgoda obejmuje przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych.

W przypadku wycofania zgody. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/ Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z

Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomaszem Zygmańskim

ul. Klonowica 1A pokój 6,
71 -241 Szczecin

e-mail. szczecin2@komornik.pl

telefon: 91 487 75 51 / 91 487 75 01